fbpx
  • Godziny otwarcia

    PON-PT: 8:00 - 18:00

    SOBOTA: 8:00 - 14:00

Regulamin promocji Voucher na zakupy – Gardenia 2019

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji promocyjnej Voucher na zakupy – Gardenia 2019 jest Chomik M. Świeży spółka jawna, NIP: 683 000 74 02, REGON 350645190.
2. Akcja Promocyjna organizowana jest podczas Targów Ogrodniczych Gardenia w Poznaniu oraz w wydarzeniu na profilu firmy Chomik Gdów w serwisie Facebook (facebook.com/chomiksj).
3. Promicja trwa w okresie 21-23 lutego 2019 r.
4. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/events/582998582112412/

§ 2

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Uczestnik w okresie obowiązywania promocji w trakcie wizyty na stoisku firmy Chomik Gdów podczas Targów Ogrodniczych Gardenia w Poznaniu, odbywających się na terenie hal Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, może otrzymać kupon rabatowy o wysokości 15 zł.
2. Kupon rabatowy uprawnia do zakupów w sklepie internetowym sklep.chomik.pl z rabatem 15 zł, przy zakupach za kwotę minimum 75 zł. Produkty są dostępne pod adresem: https://sklep.chomik.pl/

§ 3

ZASADY PRZYZNAWANIA KUPONÓW
1. Aby otrzymać kupon rabatowy, o którym mowa w § 2, należy spełnić wszystkie następujące warunki:
– być fanem strony Chomik Gdów na portalu Facebook – poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” na stronie facebook.com/chomiksj;
– dołączyć do wydarzenia – poprzez kliknięcie „Wezmę udział” na stronie: https://www.facebook.com/events/582998582112412/
– odwiedzić stoisko firmy Chomik Gdów podczas Targów Ogrodniczych Gardenia, w dniach 21-23 lutego 2019 r,
– zgłosić się do obsługi stoiska celem odebrania kuponu rabatowego.

§ 4

ZASADY WYKORZYSTANIA KUPONÓW
1. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko przy zakupie online na sklep.chomik.pl.
2. Warunkiem skorzystania z rabatu o wartości 15 zł jest wpisanie w miejscu „Wpisz swój kod rabatowy” kodu, znajdującego się na kuponie rabatowym.
3. Kod działa tylko w przypadku zakupów produktów za kwotę minimum 75 zł brutto.
4. Kupon rabatowy może być zrealizowany od 21.02.2019 r. do 31.03.2019 r.
5. Kupon rabatowy może być zrealizowany na zakup dowolnych produktów dostępnych na sklep.chomik.pl, z wyłączeniem artykułów, których cena jest ostateczna.
6. W przypadku zaistnienia podstawy do zwrotu produktu zakupionego przy wykorzystaniu kuponu rabatowego, Uczestnikowi zwracana jest jedynie kwota faktycznie zapłacona przez Uczestnika. Kwota rabatu uzyskana przy realizacji kuponu nie podlega wymianie na środki pieniężne.

§ 5

REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres sklep@chomik.pl w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.
2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego
Organizator pisemnie powiadomi Uczestnika.
3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych na sklep.chomik.pl rozpatrywane są na zasadach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział Klienta w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Uczestnika problemy techniczne
utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.