fbpx
  • Godziny otwarcia

    PON-PT: 8:00 - 18:00

    SOBOTA: 8:00 - 14:00

Regulamin konkursu „Odbierz lampion, zrób zdjęcia, wygraj zakupy”

Regulamin konkursu „Odbierz lampion, zrób zdjęcia, wygraj zakupy”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Chomik M. Świeży spółka jawna, ul. Cegielniana 875, 32-420 Gdów.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 27.02.2019 r. do 31.03.2019 r. z podziałem na 2 etapy: I etap 27.02.-15.03.2019 r., II etap: 16.03.-31.03.2019 r.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu osoby, której zgłoszenie konkursowe będzie zawierać wulgaryzmy lub inne określenia powszechnie uznawane za obraźliwe i naruszające godność innych użytkowników.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca profil na portalu Instagram.

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych, dostępną pod adresem: http://bit.ly/2NwYsvQ.

3. W pierwszym etapie uczestnicy konkursu muszą pod postem konkursowym uargumentować chęć otrzymania lampionu. Zgłoszenie oznacza deklarację, że w przypadku zwycięstwa w pierwszym etapie, wykonają następujące czynności:
zrobią zdjęcia otrzymanego lampionu w dowolnej aranżacji lub film prezentujący zalety lampionu,
– umieszczą te zdjęcia na swoich profilach na Instagramie w poście dedykowanym temu produktowi,
– oznaczą na tych zdjęciach profil chomikgdow.

§ 3 TRYB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. W pierwszym etapie komisja konkursowa w składzie: Kinga Foszczyńska, Dawid Dziedzic, Sylwia Bargiel wybierze 5 najciekawszych zgłoszeń. Każdy zwycięzca otrzyma 1 lampion, wybrany losowo z dostępnych w ofercie firmy Chomik. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

2. W drugim etapie, zwycięzcy pierwszego realizują zobowiązanie, dotyczące sfotografowania/sfilmowania nagrody, umieszczenia materiału na swoim profilu na portalu Instagram oraz oznaczenie profilu chomikgdow. Spośród tych 5 zwycięzców pierwszego etapu, komisja konkursowa wybierze 1 osobę, której zdjęcia/post/film zostaną uznane za najciekawsze, najbardziej inspirujące i kreatywne. Nagrodą główną w konkursie jest voucher na zakupy w sklepie internetowym Chomik, o wartości 100 zł brutto ważny przy zakupach za kwotę min. 200 zł. Voucher ma postać kodu rabatowego, obniżającego wartość zakupów na etapie podsumowania zamówienia. Termin ważności kodu: 30.04.2019 r.

3. Zdobywca nagrody głównej zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram w przeciągu 2 (dwóch) dni od zakończenia konkursu lub/i jego imię i nazwisko znajdzą się na liście Zwycięzców ogłoszonej w osobnym poście.

4. Celem otrzymania nagrody Zwycięzca pierwszego etapu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane teleadresowe, niezbędne do wysyłki nagrody.

5. Nagroda nie może zostać wymieniona przez Organizatora na równowartość pieniężną lub przekazana innej osobie wskazanej przez zdobywcę nagrody.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora oraz publikację jego imienia i nazwiska w poście informującym o wynikach konkursu, jeśli znajdzie się w gronie Zwycięzców konkursu. Dane będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
2. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na oficjalnej stronie www.chomik.pl.