fbpx
  • Godziny otwarcia

    PON-PT: 8:00 - 18:00

    SOBOTA: 8:00 - 14:00

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

menu ↑

Organizator informuje, że:

1) administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu „Spotkanie Chomika z Mikołajem” oraz jego opiekuna/rodzica, pozyskanych w ramach zgłoszeń konkursowych, jest Organizator Konkursu, czyli Chomik M. Świeży sp. j. z siedzibą w Gdowie przy ul. Cegielnianej 875, tel.: 12/251-40-27 , e-mail: chomik@chomik.pl

2) kontakt z działem ochrony danych Organizatora następuje za pomocą adresu e-mail: odo@chomik.pl

3) dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu dla dzieci „Spotkanie Chomika z Mikołajem” na podstawie zgody, którą w każdym czasie można wycofać przesyłając stosowną informację na adres e-mail wskazany w pkt 1 powyżej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4) podanie danych osobowych uczestnika Konkursu i jego rodzica/opiekuna jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem Konkursu uniemożliwi ocenę pracy konkursowej, której dotyczą dane osobowe, wobec których wycofano zgodę na przetwarzanie;

5) korzystanie z danych osobowych, o których mowa w pkt 1, po zakończeniu Konkursu opierać się będzie także na przesłance uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 lit. f rozporządzenia RODO) – w celu wykazania przez Organizatora praw do korzystania z pracy konkursowej w zakresie określonym w regulaminie Konkursu;

6) dane osobowe, o których mowa w pkt 1, mogą być udostępniane przez administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogą być także publikowane na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatora (imię i pierwsza litera nazwiska, wiek uczestnika Konkursu);

7) dane osobowe, o których mowa w pkt 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8) dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przechowywane przez okres korzystania z pracy konkursowej przez Organizatora Konkursu (w związku z korzystaniem z pracy konkursowej organizator Konkursu musi być w stanie wykazać wobec podmiotów trzecich fakt posiadania praw do tej pracy);

9) uczestnik Konkursu i jego rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 5 powyżej);

10) uczestnik Konkursu i jego rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1, narusza przepisy rozporządzenia RODO;

11) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą podlegały profilowaniu.