fbpx
 • Godziny otwarcia

  PON-PT: 8:00 - 18:00

  SOBOTA: 8:00 - 14:00

Helpie FAQ – Group Sample

menu ↑
[helpie_notices group_id=’625’/]

Najczęściej zadawane pytania

 • Czym jest Karta Podarunkowa i gdzie ją nabyć i gdzie zrealizować?

  Karta Podarunkowa to plastikowa karta przedpłacona wraz z zawartymi na niej środkami finansowymi, uprawniająca Klienta do dokonywania zakupów w placówce sprzedażowej Wydawcy.

  Karta Podarunkowa może zostać nabyta wyłącznie w placówce Wystawcy przy ul. Cegielnianej 875 w Gdowie – W Centrum Dom i Ogród.

  Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana do zapłaty za zakupy dokonywane stacjonarnie wyłącznie w placówce sprzedażowej Wydawcy położonej w Gdowie przy ul. Cegielnianej 875. Nie jest możliwe wykorzystanie Karty Podarunkowej do zapłaty za zakupy w innych placówkach Wydawcy, jak również w sklepie internetowym Wydawcy lub w innych portalach, na których Wydawca prowadzi sprzedaż.

 • Jak korzystać z Karty Podarunkowej?

  Klient dokonuje zapłaty środkami zgromadzonymi na Karcie Podarunkowej po zgłoszeniu takiej formy płatności przy kasie – Klient może zdecydować, jaką część płatności za zakupy zrealizuje środkami zgromadzonymi na Karcie Podarunkowej, a jaką innymi formami płatności dostępnymi u Wydawcy (gotówka, karta płatnicza lub BLIK). Informację o konkretnej kwocie,  jaką Klient chce uregulować przy pomocy środków z Karty Podarunkowej, Klient może podać po skasowaniu towarów. W przypadku dokonana zakupu za kwotę przewyższającą wartość środków na Karcie Podarunkowej Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty innymi dostępnymi formami płatności.

 • Co w przypadku gdy zgubię Kartę Podarunkową?

  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej przez Klienta lub inne osoby trzecie.

 • Co jeśli zwrócę produkt opłacony Kartą Podarunkową?
  Reklamacje związane z zakupem i korzystaniem z Kart Podarunkowych można zgłaszać w następujący sposób: W Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie firmy . Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe Zgłaszającego, numer Karty Podarunkowej objętej reklamacją, opis problemu oraz treść żądania Zgłaszającego. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia, a o sposobie ich rozpatrzenia Zgłaszający będzie każdorazowo informowany na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie oznacza jej uwzględnienie. Podanie danych osobowych w związku z postępowaniem reklamacyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.
 • Jaki okres ważności ma moja Karta Podarunkowa?

  Karta Podarunkowa ważna jest przez pół roku od dnia jej nabycia – po upływie Okresu Ważności Karty Podarunkowej nie jest możliwe dokonywanie u Wydawcy płatności za zakupy środkami na niej zgromadzonymi. Okres Ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony. Niewykorzystane środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają zwrotowi.