Polityka prywatności

menu ↑
POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązująca od dnia 24.05.2018

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.chomik.pl (zwanej dalej Portalem)

2. Właścicielem Portalu i jednocześnie administratorem danych jest CHOMIK M Świeży Spółka Jawna z siedzibą w Gdowie (ul. Cegielniana 875, 32-420 Gdów), NIP: 683-00-07-402, zwana dalej Chomik.

3. Chomik dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Odbiorców odwiedzających Portal.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Chomik zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Odbiorcami.

2. Dane osobowe Odbiorców są zbierane w przypadku:

a) korzystania z formularza zapytań ofertowych;
b) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);
    c) korzystania z chatu informacyjnego

3. W przypadku zapytania ofertowego, Odbiorca podaje:

    a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
– kod pocztowy i miejscowość
– ulica wraz z numerem domu/mieszkania
c) imię i nazwisko
    d) numer telefonu
    e) płeć

4. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Odbiorca podaje:

    a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
– kod pocztowy i miejscowość
– ulica wraz z numerem domu/mieszkania
c) imię i nazwisko
d) numer telefonu
e) płeć

5. W przypadku skorzystania z usługi Chatu informacyjnego Odbiorca podaje:

    a) adres e-mail;
b) inne dane pozwalające na realizację zapytania

6. Obsługa chatu realizowana jest przy pomocy narzędzia Smatsupp, którego właścicielem jest firma Smartsupp.com, s.r.o., VAT ID : CZ03668681

7. Podczas korzystania ze Portalu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Odbiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8. Od Odbiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Portalu.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania zapytania ofertowego, dane wykorzystywane są do przekazania utworzenia i przekazania oferty handlowej

2. W przypadku Newslettera, dane kontaktowe (e-mail) są wykorzystywane do przesyłania informacji o nowych ofertach a dane osobowe służą do dalszej personalizacji oferty

3. Dane przekazywane podczas Chatu są wykorzystywane do komunikacji i realizacji ewentualnych zapytań

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Odbiorcom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Portalu do preferencji Odbiorców, a także administrowania Portalem.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Portal używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na komputerze osoby odwiedzającej Portal, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać działanie portalu i go udoskonalać.

2. Portal wykorzystuje dwa typy plików cookies:

    a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Odbiorców.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Odbiorców.

3. Portal wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Odbiorcy korzystają ze Portalu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i sprawności działania

4. Portal wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

    a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
b) popularyzacji Portalu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com ( administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA )
c) popularyzacji Portalu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
d) popularyzacji Portalu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Odbiorców Portalu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Odbiorców wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Odbiorcy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

    a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
c) przeglądarka Chrome;
d) przeglądarka Safari;
e) przeglądarka Opera.

7. Chomik może gromadzić adresy IP Odbiorców. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Portal przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Chomik przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Portalu.

8. Portal zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Chomik nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Ochrona danych osobowych, dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Administratorem danych osobowych Odbiorców zwykłych, oraz tych przesyłających zapytania ofertowe jest CHOMIK M Świeży Spółka Jawna, z siedzibą w Gdowie (ul. Cegielniana 875, 32-420 Gdów) ( dalej zwany Administratorem )

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

    a) realizacji zapytań ofertowych na podstawie wyrażonej zgody
b) marketingowym na podstawie wyrażonej zgody

3. Administrator przetwarza dane Odbiorców w celu i zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu przez Odbiorców oraz jego funkcjonowaniu, na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na sprawnym funkcjonowaniu strony

4. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:

    a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
( wnioski o powyższe należy kierować na adres: odo@chomik.pl )
c) wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

5. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem

6. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z administratorem, oraz świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.

7. Dane osobowe Odbiorców nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji

8. Dane osobowe Odbiorcy mogą być przekazane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim jest w paragrafie: “Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

9. W przypadku subskrypcji do usługi Newsletter, Odbiorca może wnieść o usunięcie adresu z bazy wysyłkowej, poprzez link w wiadomości, bądź pisząc na adres: odo@chomik.pl

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Chomik poinformuje Odbiorców z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: odo@chomik.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018